>

6. Lokal w parterze za arkadami

Arkady są stosunkowo często spotykanym elementem architektonicznym w mieście, zwłaszcza w budynkach znajdujących się wzdłuż ulic o tradycyjnie handlowym charakterze. Jeśli Twój lokal posiada wejście za arkadami, w przestrzeni między filarami możesz umieścić szyld na takich samych zasadach jak na elewacji.

Jeśli się na to zdecydujesz, nie będziesz mógł umieścić ani szyldu równoległego (A) nad witryną ani szyldu w witrynie (C5).

Poradnik "Szyld gdański" (plik .pdf)


Dobre i złe praktyki reklamowe


Poczytaj więcej o dobrych i złych praktykach reklamowych


Masz do wyboru

Pamiętaj!

Nie ignoruj już istniejących szyldów. Dobierając swój szyld zwróć uwagę na to jak wyglądają szyldy Twoich sąsiadów. Jeśli mają różne wielkości i są zamontowane na różnych wysokościach, postaraj się porozumieć z pozostałymi przedsiębiorcami w celu ich ujednolicenia.

Budynek, w którym prowadzisz swój lokal, może posiadać indywidualne wymogi dotyczące wyglądu reklam - przed projektowaniem szyldu skontaktuj się z jego właścicielem lub zarządcą!


Zobacz przykład zastosowania

Mam pytanie


Imię


Adres email


Numer telefonu (opcjonalnie)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.