>

C. Witryna


Uchwała Krajobrazowa Gdańska w 3 krokach

Krok 1.


Wyszukaj obszar dla adresu Twojego lokalu - każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

Krok 2.


Odnajdź typ lokalu dla nieruchomości w której prowadzisz swoją działalność

Krok 3.


Wybierz formę szyldu odpowiednią dla Twojego lokalu

Witryna jest zaproszeniem do Twojego lokalu, ale także stanowi przedłużenie ulicy wpływając na odbiór najbliższego otoczenia. Komponując swoją witrynę wyeksponuj towar i dobierz odpowiednie oświetlenie. Uzupełnij ekspozycję o wypisaną na oknach ofertę świadczonych usług lub sprzedawanych produktów np. w formie liter pisanych odręcznie lub wyklejanych.

Uwagi techniczne

Ustalenia szczegółowe dla każdego z obszarów znajdziesz na stronie Poznaj ustalenia szczegółowe


Dobre i złe praktyki reklamowe


Poczytaj więcej o dobrych i złych praktykach reklamowych


C1. Aranżacja

→ Wyeksponuj towary lub usługi – możesz pokazać mnogość oferty albo skupić się na jednym lub kilku głównych produktach. Jeśli jesteś rzemieślnikiem np. fryzjerem, pokaż przechodniom wnętrze zakładu i efekty swojej pracy.

→ Dobierz oświetlenie – skieruj światło punktowo na wybrany element wystawy lub zastosuj ciepłe światło rozproszone, aby stworzyć bardziej nastrojowy klimat np. w lokalu gastronomicznym. Oświetlenie Twojej witryny nie może migotać ani pulsować.

→ Uzupełnij dekoracją – możesz nawiązać dodatkami i kolorystyką do charakteru oferowanego towaru/usługi, pór roku lub sezonu handlowego. Dekoracja nie musi być jedynie ozdobą Twojej witryny, lecz może stanowić jej główny element, za pomocą którego opowiesz wybraną historię.

→ Zadbaj o czystość – mycie okien wystawowych, odkurzanie ekspozycji lub jej częsta wymiana, a także dbałość o otoczenie lokalu przyciągają klientów lepiej niż jakakolwiek reklama.

C2. Kaligrafia / znaki bez tła

Aranżację witryny możesz uzupełnić o napisy na przeszkleniu z ofertą Twojego lokalu.

To dobre miejsce do poinformowania np. o trwającej promocji, aktualnym menu czy ofercie dnia. Zaletą kaligrafowanych liter jest możliwość szybkiego i estetycznego wykonania napisu, a także jego łatwe usunięcie. znaki możesz umieścić na przeszkleniach na parterze budynku. Powierzchnia napisów nie może zasłaniać więcej niż 20-30% przeszklenia (w zależności od obszaru)

C3. Wyklejanie

Twoja witryna to nie miejsce na billboard. Kolorowa folia ze zdjęciami produktów tylko pozornie jest atrakcyjną formą reklamy. W istocie ogranicza komunikację z klientem – zasłaniając wnętrze lokalu tracisz możliwość zaprezentowania swojej oferty, a lokal sprawia wrażenie zamkniętego.

Wszystkie działania polegające na wyklejaniu witryny są niezgodne z Uchwałą Krajobrazową Gdańska. Nie zasłaniaj więc witryny swojego lokalu folią np. typu OWV ze zdjęciami oferowanych produktów i towarów

Pamiętaj!

Prowadzenie pewnego rodzaju działalności np. gabinetu medycznego wymaga przysłonięcia witryny lokalu – pamiętaj wtedy, że:
→ na fabrycznie wyszronionych szybach (szkło matowe, satynowe, mrożone) możesz umieścić napisy na takich samych zasadach jak na przeźroczystym szkle,
→ wyklejając okno folią mleczną, matową lub mrożoną nie możesz na niej umieszczać żadnych znaków bez tła lub napisów.


C4. Drobna informacja

W witrynie możesz umieścić dodatkowo niewielkie naklejki informacyjne o łącznej powierzchni formatu kartki papieru A4 np. informacje o płatności kartą, programach lojalnościowych czy przyjmowanych bonach.

C5. Szyld w witrynie

Jeśli na budynku, w którym prowadzisz swój lokal brakuje tzw. pola szyldowego (miejsca w obrębie pasa elewacji pomiędzy Twoją witryną a oknami pierwszego piętra) to szyld w witrynie będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Szyld w witrynie może przyjąć formę wyklejanych liter, ręcznej kaligrafii lub znaków bez tła.

Nie kopiuj szyldu we wszystkich oknach, lecz ogranicz się do jednego szyldu na każdej elewacji.


Zobacz przykład zastosowania

Pamiętaj!

Łączna powierzchnia przysłonięcia witryny nie może przekroczyć 20% powierzchni przeszklenia dla dzielnic historycznych oraz 30% dla pozostałych obszarów miasta.

Mam pytanie


Imię


Adres email


Numer telefonu (opcjonalnie)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.