>

D. Szyld wizytówkowy


Uchwała Krajobrazowa Gdańska w 3 krokach

Krok 1.


Wyszukaj obszar dla adresu Twojego lokalu - każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

Krok 2.


Odnajdź typ lokalu dla nieruchomości w której prowadzisz swoją działalność

Krok 3.


Wybierz formę szyldu odpowiednią dla Twojego lokalu

szyld wizytówkowy to odrębny rodzaj reklamy, który swoją funkcją przypomina tablicę informacyjną. Możesz na nim umieścić, poza nazwą firmy, informacje m.in. o godzinach otwarcia, przyjęć czy rejestracji. szyld wizytówkowy stosuje się dla lokali, które nie posiadają bezpośredniego wejścia od ulicy lub gdy wiele lokali korzysta z tego samego wejścia do obiektu.

Ze względu na swoje niewielkie wymiary estetyka szyldu wizytówkowego musi być podporządkowana jego czytelności. Umieszczając kilka szyldów wizytówkowych, jeden pod drugim, należy je ujednolicić pod względem wysokości, kolorystyki czy kroju pisma.

Niewielkie szyldy wizytówkowe mogą być umieszczane pojedynczo lub zbiorczo:
→ na tablicy wizytówkowej na ścianie obiektu,
→ na wolnostojącym pylonie wizytówkowym.

Uwagi techniczne

Ustalenia szczegółowe dla każdego z obszarów znajdziesz na stronie Poznaj ustalenia szczegółowe


Dobre i złe praktyki reklamowe


Poczytaj więcej o dobrych i złych praktykach reklamowych


D1. tablica wizytówkowa (na budynku)

To sposób na umieszczenie jednego lub kilku szyldów wizytówkowych na ścianie budynku. tablica wizytówkowa pozwala na rozmieszczenie szyldów w uporządkowany sposób według jednolitych zasad (barw, wymiarów, odstępów między nimi czy sposobu wyrównania).

Zaletą tablicy jest możliwość wymiany szyldu bez konieczności każdorazowego ingerowania w ścianę budynku. Zwyczajowo stosowana jest w budynkach biurowych, gdzie obok nazwy firmy podane jest również piętro oraz numer pokoju, w którym się znajduje.

Uwagi techniczne

powierzchnia pojedynczego szyldu:
- maks. 0,1 m2 czyli tabliczka o wymiarach np. 100 x 10 cm lub 50 x 20 cm szerokość tablicy
- szerokość nie więcej niż szerokość jednego lub kilku zgrupowanych szyldów wizytówkowych
- wysokość całej tablicy - maks. 2 m
- odległość tablicy od ściany - maks. 15 cm

Ustalenia szczegółowe dla każdego z obszarów znajdziesz na stronie Poznaj ustalenia szczegółowe

Pamiętaj

Na materiałach szlachetnych i elementach dekoracyjnych budynku możesz zamieścić tablicę wyłącznie przezierną tablicę mocowaną na kołkach dystansowych w fugach pomiędzy cegłami.

Budynek, w którym prowadzisz swój lokal, może posiadać indywidualne wymogi dotyczące wyglądu reklam - przed projektowaniem szyldu skontaktuj się z jego właścicielem lub zarządcą!Zobacz przykład zastosowania


D2. pylon wizytówkowy wolnostojący

Daje możliwość umieszczenia jednego lub kilku szyldów wizytówkowych w formie wolnostojącej. pylon wizytówkowy pozwala na rozmieszczenie szyldów w uporządkowany sposób według jednolitych zasad (barw, wymiarów, odstępów między nimi czy sposobu wyrównania).

Możesz zastosować pylon przy wejściu na teren nieruchomości w sytuacji, gdy lokal jest oddalony od ulicy np. przy furtce lub bramie.

Uwagi techniczne

Na pylonie możesz umieścić:
- pojedynczy szyld o powierzchni maks. 0,1 m2 czyli tabliczka o wymiarach np. 100 x 10 cm lub 50 x 20 cm – np. gdy prowadzić warsztat lub gabinet w domu jednorodzinnym
- kilka szyldów o maksymalnej powierzchni każdego z nich - 0,1 m
- wysokość pylonu - maks. 2 m w dzielnicach historycznych i 3 m w pozostałych
- szerokość pylonu - nie więcej niż szerokość szyldów wizytówkowych

Ustalenia szczegółowe dla każdego z obszarów znajdziesz na stronie Poznaj ustalenia szczegółowe

Pamiętaj

Na pylonie umieść nazwę, godziny otwarcia i podstawowe informacje o Twojej działalności, a nie reklamy producentów!

Na jednej nieruchomości możesz postawić wyłącznie jeden pylon.Zobacz przykład zastosowania

Mam pytanie


Imię


Adres email


Numer telefonu (opcjonalnie)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.