>

Badanie ankietowe

Raport z badania ankietowego nt. preferencji estetycznych mieszkańców Gdańska w odniesieniu do przestrzeni publicznych

Badanie zrealizował Referat Badań i Analiz Społecznych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (dzisiaj: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni). Ankietowanie prowadzone było drogą internetową (badanie CAWI, formularz on-line) w dniach 16-30 maja 2016 r. Pytania zawarte w ankiecie odnosiły się do preferencji estetycznych mieszkańców Gdańska w odniesieniu do przestrzeni publicznych.

Badanie stanowiło jeden z elementów konsultacji społecznych Uchwały Krajobrazowej Gdańska prowadzonych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, który opracowywała projekt Uchwały Krajobrazowej.

Ankieta podzielona została na dwie części: I - dotyczącą preferencji estetycznych oraz II - dotyczącą oczekiwań związanych z estetyką przestrzeni publicznych w Gdańsku. Próba badawcza wyniosła 5468 osób, lecz pomimo tak dużego zainteresowania respondentów nie może być traktowana jako próba reprezentatywna m.in. z uwagi na internetowy charakter badania.