>

Statystyka

Koniec okresu dostosowawczego

2 kwietnia 2020 r.

00 dni00 godzin00 minut00 sekund

Uchwała Krajobrazowa Gdańska w liczbach

Stan na 26 lutego 2020 r.
0
Liczba postępowań administracyjnych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej
0
Liczba nałożonych kar pieniężnych
0
Łączna kwota nałożonych kar pieniężnych
0
Liczba wezwań do usunięcia reklamy