>

Statystyka

Uchwała Krajobrazowa Gdańska w liczbach

Stan na 15 czerwca 2021 r.
0
Liczba postępowań administracyjnych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej
0
Liczba nałożonych kar pieniężnych
0
Łączna kwota nałożonych kar pieniężnych
0
Liczba wezwań do usunięcia reklamy