>

Twoje obowiązki

Wszystkie nowe reklamy, umieszczane po 2 kwietnia 2018 r., muszą być zgodne z przepisami Uchwały Krajobrazowej Gdańska. Dla istniejących reklam przewidziany jest okres dostosowawczy:

2 kwietnia 2018 r.

wszystkie nowe reklamy muszą być zgodne z przepisami

24-miesięczny okres dostosowawczy

2 kwietnia 2020 r.

wszystkie reklamy (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami


Reklama niezgodna z Uchwałą Krajobrazową Gdańska

Przez dostosowanie należy rozumieć usunięcie wszystkich niezgodnych z przepisami elementów reklam - czasami będzie to oznaczało konieczność jej wymiany na nową. Wraz z reklamą usuń jej zamocowania, w szczególności kotwy, fundamenty, haki, ślady lub otwory. elewacja budynku musi wyglądać tak jakby nigdy nie było na niej reklamy!

Jeśli nie dostosujesz reklamy w terminie – zostanie nałożona kara pieniężna. Dla reklamy o wymiarach 1m2 kara wynosi aż 140 zł PLN za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego.

Kara pieniężna naliczana jest za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego – aż do momentu kiedy dostosujesz swoją reklamę.Kalkulator kary pieniężnej