>

4. Lokal w pawilonie

Twój lokal znajduje się w budynku handlowo-usługowym z wieloma podobnymi lokalami. Mogą one mieścić się obok siebie na parterze bądź w galerii na pierwszym piętrze. Każdy z tych lokali ma osobne wejście i własny szyld. Dobrze zwrócić uwagę na to jak wyglądają szyldy sąsiednich lokali i umieszczając swoją reklamę nawiązać do formy, wielkości i stylistyki dotychczasowych szyldów.

Poradnik "Szyld gdański" (plik .pdf)


Dobre i złe praktyki reklamowe


Poczytaj więcej o dobrych i złych praktykach reklamowych


Masz do wyboru

Jeżeli Twój lokal znajduje się za arkadami, w przestrzeni między filarami możesz umieścić szyld na takich samych zasadach jak na elewacji. W takiej sytuacji nie możesz już umieścić szyldu równoległego nad witryną lub szyldu w witrynie.

Pamiętaj!

Nie ignoruj już istniejących szyldów. Dobierając swój szyld zwróć uwagę na to jak wyglądają szyldy sąsiednich lokali. Jeśli mają różne wielkości i są zamontowane na różnych wysokościach, postaraj się porozumieć z pozostałymi przedsiębiorcami w celu ich ujednolicenia.


Zobacz przykład zastosowania

Mam pytanie


Imię


Adres email


Numer telefonu (opcjonalnie)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.