>

Uchwała Krajobrazowa Gdańska a stan epidemii

Uchwała Krajobrazowa Gdańska a stan epidemii

Wobec pojawiających się pytań o obowiązywanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska, w kontekście trwającej epidemii, informujemy, że 2 kwietnia br. kończy się 24-miesięczny okres dostosowawczy.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska podjęta została na podstawie tych samych przepisów co miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jej zmiana, w celu przedłużenie okresu dostosowawczego, wymaga długiej procedury - podjęcia uchwały inicjującej, przygotowania projektu, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz opinii, wyłożenie projektu, uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska oraz ogłoszenia. Przygotowanie uchwały zmieniającej zajęłoby nie mniej niż 4-5 miesięcy. We wrześniu (w optymistycznym wariancie) nie byłoby możliwe przedłużenie terminu, który dawno minął.

Epidemia to działanie siły wyższej, wobec której nie można przejść obojętnie. Proces dostosowania szyldów do wymogów Uchwały Krajobrazowej Gdańska nie może odbywać się wbrew zdrowemu rozsądkowi czy powodować zagrożenie zdrowia lub życia. Wprowadzone ograniczenia w poruszaniu sprawiają, że realizacja tego obowiązku, w niektórych przypadkach, jest niemożliwa. Analogicznie więc kontrola szyldów, do czasu ustania stanu epidemii, nie będzie realizowana.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska powstała, aby uporządkować te nośniki reklamowe, które oszpecają miejski krajobraz - wielkoformatowe reklamy oraz wolnostojące konstrukcje reklamowe. Już dzisiaj widać w Gdańsku jak ze ścian budynków usuwane są siatki reklamowe a dźwigi demontują przyuliczne billboardy. Będziemy kontynuować te działania.

Przez minione 2 lata wielu przedsiębiorców podjęło trud zmiany swojego oznakowania - zaprojektowali nowe szyldy, przedłożyli dokumentację do zaopiniowania, uzyskali niezbędne pozwolenia, zlecili zakup oraz przystąpili do ich montażu. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię, potrzebują dodatkowego czasu mogą liczyć na zrozumienie w tej wyjątkowej sytuacji. Niezmiennie miejscy urzędnicy służą poradą oraz konsultacją przy planowanych zmianach.