>

Uchwała Krajobrazowa Gdańska a stan epidemii

Uchwała Krajobrazowa Gdańska a stan epidemii

Wobec pojawiających się pytań o obowiązywanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska, w kontekście trwającej epidemii, informujemy, że 2 kwietnia 2020 roku dobiegł końca 24-miesięczny okres dostosowawczy.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska podjęta została na podstawie tych samych przepisów co miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jej zmiana, w celu przedłużenia okresu dostosowawczego, wymaga długiej procedury - podjęcia uchwały inicjującej, przygotowania projektu, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz opinii, wyłożenie projektu, uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska oraz ogłoszenia. Przygotowanie uchwały zmieniającej zajęłoby nie mniej niż 4-5 miesięcy. W związku z powyższym nie jest możliwe przedłużenie terminu, który dawno już minął.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska powstała, aby uporządkować te nośniki reklamowe, które oszpecają miejski krajobraz - wielkoformatowe reklamy oraz wolnostojące konstrukcje reklamowe. Już dzisiaj widać zmiany w krajobrazie miasta, z którego zniknęła zdecydowana większość nośników reklam niezgodnych z Uchwałą. Będziemy kontynuować te działania.

Epidemia to działanie siły wyższej, wobec której nie można przejść obojętnie. Jednocześnie przedsiębiorcy dostali już dostatecznie dużo czasu, aby podjąć trud dostosowania szyldów do założeń Uchwały.

Od czasy wejścia w życie uchwały w 2018 roku wielu przedsiębiorców podjęło trud zmiany swojego oznakowania - zaprojektowali nowe szyldy, przedłożyli dokumentację do zaopiniowania, uzyskali niezbędne pozwolenia, zlecili zakup oraz przystąpili do ich montażu. Niezmiennie miejscy urzędnicy służą poradą oraz konsultacją przy planowanych zmianach, a jednocześnie dokonują kontroli terenowych mających na celu dostosowanie szyldów i reklam do założeń Uchwały Krajobrazowej Gdańska.