>

Krok po kroku

 • 1. możliwości

  Wyszukaj obszar w której znajduje się Twój lokal korzystając z wyszukiwarki obszarów.

  Znajdź typ lokalu w którym prowadzisz swoją działalność i wybierz spośród dostępnych formy szyldów albo...

 • 2. projekt reklamy

  Zleć jej wykonanie korzystając z poradnika "Szyld gdański".

 • 3. zgodność z przepisami

  Podpisując umowę z wykonawcą Twojej reklamy zawrzyj w niej zapisy o jej zgodności z Uchwałą Krajobrazową Gdańska. Jak zabezpieczyć swoje prawa przeczytasz na stronie - odpowiedzialność twórcy reklamy

 • 4. zgoda właściciela

  Uzyskaj zgodę właściciela budynku (np. wspólnoty mieszkaniowej) na montaż reklamy.

 • 5. zabytek

  Jeśli Twój budynek znajduje się w rejestrze lub ewidencji zabytków, uzgodnij wygląd reklamy i uzyskaj decyzję konserwatora zabytków.

 • 6. zgłoszenie do urzędu

  Złóż „wniosek zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę” do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • 7. zamontuj

  Wszystkie formalności dopełnione! Robiąc to zgodnie z przepisami unikniesz konsekwencji finansowych związanych z karą lub wymianą reklamy.

 • 8. dbaj

  Twoja reklama jest Twoją wizytówką, więc utrzymuj ją w czystości, regularnie konserwuj i usuwaj usterki.