>

Opiniowanie projektów reklam

Opinie o braku niezgodności

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydaje opinie o braku niezgodności projektów nośników reklamy z ustaleniami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Wniosek o wydanie opinii musi zawierać:

 • adres nieruchomości,
 • listę nośników wraz z opisem odnoszącym się do katalogu nośników zawartych w Uchwale Krajobrazowej Gdańska,
 • zwymiarowane nośniki usytuowane na rzutach elewacjach,
 • plan zagospodarowania terenu w skali, z naniesionymi nośnikami wolnostojącymi oraz podanymi odległościami pomiędzy nimi
 • w wersji papierowej na adres:
  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
  Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej
  ul. Partyzantów 36
  80-254 Gdańsk
 • w wersji elektronicznej na adres: gzdiz-pu@gdansk.gda.pl

Więcej informacji (w tym możliwość umówienia się na spotkanie konsultacyjne) udzielamy pod numerem telefonu: +48 58 55 89 525


Sposób wykonania zdjęć

Mam pytanie


Imię


Adres email


Numer telefonu (opcjonalnie)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.