>

Kalendarium

 • 24 kwietnia 2015 r.

  Ustawa Krajobrazowa

  Uchwalenie przez Sejm tzw. Ustawy Krajobrazowej

  Sejm podejmuje Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. Ustawę Krajobrazową). Przepisy wchodzą w życie 11 września 2015 r.

 • 24 września 2015 r.

  Przystąpienie do prac

  Przystąpienie do sporządzania projektu tzw. Uchwały Krajobrazowej

  Rada Miasta Gdańska podejmuje 24 września 2015 r. Uchwałę Nr XIV/383/15 w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Gdańska.

 • 21 października 2015 r.

  Zespół Konsultacyjny ds. ochrony krajobrazu Miasta Gdańska

  Rozpoczęcie prac projektowych

  Zarządzeniem Nr 1555/15 z dnia 21 października 2015 r. Prezydent Miasta Gdańska powołuje Zespół Konsultacyjny do spraw ochrony krajobrazu Miasta Gdańska

 • 5 maja 2016 r.

  Wojewódzki Konserwator Zabytków

  Uzgodnienie projektu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

  Prowadzone konsultacje projektu tzw. Uchwały Krajobrazowej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zakończone uzgodnieniem 31 sierpnia 2017 r.

 • 16-30 maja 2016 r.

  Ankieta nt. preferencji estetycznych

  Badanie ankietowe

  Badanie zrealizowane przez Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku wypełniło 5 468 osób - zobacz raport

 • 6 lutego 2017 r.

  Założenia Uchwały

  Prezentacja założeń projektu Uchwały

  Prezentacja założeń Uchwały Krajobrazowej, będąca zakończeniem okresu projektowego prac.

 • 19 września 2017 r.

  Konsultacje projektu Uchwały

  Wyłożenie projektu Uchwały

  Od 19 września do 9 października 2017 r. trwało wyłożenie projektu wraz z załącznikami. Przez okres wyłożenia, a także w ciągu 14 dni od jego zakończenia (do 23 października 2017 r.) trwało zbieranie uwag do projektu.

 • 22 lutego 2018 r.

  Rada Miasta Gdańska

  Przyjęcie Uchwały Krajobrazowej przez Radę Miasta Gdańska

  Podjęcie 22 lutego 2018 r. przez Radę Miasta Gdańska Uchwały Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska. Uchwała weszła w życie 2 kwietnia 2018 r.

 • 2 kwietnia 2020 r.

  Okres dostosowawczy

  Koniec okresu dostosowawczego

  2 kwietnia 2020 r. upłynie 24 miesięczny okres dostosowawczy dla nośników sytuowanych przez przyjęciem przepisów tzw. Uchwały Krajobrazowej