>

9. Lokal w suterenie

Jeśli prowadzisz lokal w suterenie (piwnicy) możesz swój szyld umieścić jedynie na elewacji budynku. Nawet jeżeli wokół zejścia do lokalu znajdują się dekoracyjne elementy architektoniczne, nie umieszczaj na nich informacji o Twojej działalności. W przypadku sutereny nie znajdzie także zastosowania szyld semaforowy.

Poradnik "Szyld gdański" (plik .pdf)


Dobre i złe praktyki reklamowe


Poczytaj więcej o dobrych i złych praktykach reklamowych


Masz do wyboru

Pamiętaj!

Nie umieszczaj szyldów i innych informacji na murkach, płotach lub innych elementach wygrodzeniowych dochodzących do budynku.

Nie ignoruj już istniejących szyldów. Dobierając swój szyld zwróć uwagę na to jak wyglądają szyldy obok.


Zobacz przykład zastosowania

Mam pytanie


Imię


Adres email


Numer telefonu (opcjonalnie)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.