>

Wyślij wiadomość


Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.


Imię


Adres email


Numer telefonu (nieobowiązkowe)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Jak do nas dotrzeć


 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
 • ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
 • Budynek D, II piętro, pokój nr 29
 • Poniedziałek-Piątek - 7.00-15.00
 • +48 58 55 89 525
 • gzdiz-pu@gdansk.gda.pl
 • gzdiz@gdansk.gda.pl

Kontakt dla mediów


 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
 • ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
 • Rzecznik Prasowy
 • Magdalena Kiljan
 • Budynek B, I piętro, pokój nr 32
 • +48 58 52 44 597
 • gzdiz-rzecznik@gdansk.gda.pl
 • gzdiz@gdansk.gda.pl