>

2. Lokal narożny w parterze

Narożny lokal w parterze z wejściami lub witrynami po dwóch stronach budynku daje Ci możliwość zamontowania jednego dodatkowego szyldu na drugiej elewacji. Zasady montowania szyldu są praktycznie takie same bez względu na to czy Twój lokal mieści się w kamienicy czy w nowoczesnym budynku.

Warto pamiętać o potencjale ekspozycyjnym takiego lokalu. Witryna pomaga w prezentacji towarów, ale też zachęceniu do odwiedzenia sklepu. To atrakcyjny i prosty sposób komunikowania się z klientami, a odpowiednio wykorzystany – niezwykle efektywny. O czym powinieneś pamiętać aranżując witrynę przeczytasz → Witryna (C).

Poradnik "Szyld gdański" (plik .pdf)


Dobre i złe praktyki reklamowe


Poczytaj więcej o dobrych i złych praktykach reklamowych


Masz do wyboru


Pamiętaj!

Na elewacji masz prawo umieścić tylko:
→ jeden szyld równoległy (A) lub zamiennie jeden szyld w witrynie (C5)
→ jeden szyld semaforowy (B).

Dodatkowy szyld w przypadku lokalu narożnego musi znaleźć się na drugiej ścianie.

Nie wolno umieszczać dwóch tych samych form szyldu na jednej elewacji np. dwóch szyldów semaforowych albo szyldu równoległego i w witrynie.


Zobacz przykład zastosowania

Mam pytanie


Imię


Adres email


Numer telefonu (opcjonalnie)


Treść wiadomości


Dziękujemy za wiadomość. Udzielimy na nią odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.
Błąd, wyślij wiadomość ponownie.

Zapytanie ma charakter konsultacyjny. Otrzymana odpowiedź nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydawanie opinii dla projektów reklam odbywa się w oparciu o procedurę opisaną na stronie - opiniowanie reklam.