>

Uchwała Krajobrazowa Gdańska

Kontrolujemy

Wzywamy do usunięcia reklam niezgodny z przepisami. Prowadzimy postępowania administracyjne. Wymierzamy kary pieniężne.

Edukujemy

Prowadzimy stronę na Facebooku, stronę WWW. Wydaliśmy poradnik dla przedsiębiorców "Szyld gdański"

Uchwała Krajobrazowa Gdańska jest odpowiedzią na pogłębiający się problem zaśmiecania miasta chaotycznie rozmieszczoną reklamą.

W trosce o poprawę krajobrazu Miasta Gdańska

Informujemy

Udzielamy odpowiedzi na pytania o Uchwałę Krajobrazową, uzgadniamy projekty zmian oraz wydajemy opinie

Uchwała Krajobrazowa Gdańska w 3 krokach


Krok 1.

   


Wyszukaj obszar dla adresu Twojego lokalu - każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

Krok 2.

   


Odnajdź typ lokalu dla nieruchomości w której prowadzisz swoją działalność

Krok 3.

   


Wybierz formę szyldu odpowiednią dla Twojego lokalu

Liczba wezwań do usunięcia reklamy

0

Wszystkie nowe reklamy, umieszczane po 2 kwietnia 2018 r., muszą być zgodne z przepisami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Łączna kwota nałożonych kar pieniężnych

0

Kara pieniężna dla niezgodnej z przepisami reklamy o powierzchni 1m2 wynosi aż 117,60 zł PLN za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego