>

Uchwała Krajobrazowa Gdańska

Kontrolujemy

Wzywamy do usunięcia reklam niezgodny z przepisami. Prowadzimy postępowania administracyjne. Wymierzamy kary pieniężne.

Edukujemy

Prowadzimy stronę na Facebooku, stronę WWW. Wydaliśmy poradnik dla przedsiębiorców "Szyld gdański"

Uchwała Krajobrazowa Gdańska u jest odpowiedzią na pogłębiający się problem zaśmiecania miasta chaotycznie rozmieszczoną reklamą.

W trosce o poprawę krajobrazu Miasta Gdańska

Informujemy

Udzielamy odpowiedzi na pytania o Uchwałę Krajobrazową, uzgadniamy projekty zmian oraz wydajemy opinie

Uchwała Krajobrazowa Gdańska w 3 krokach


Krok 1.

   


Wyszukaj obszar dla adresu Twojego lokalu - każdy obszar to różne ustalenia szczegółowe

Krok 2.

   


Odnajdź typ lokalu dla nieruchomości w której prowadzisz swoją działalność

Krok 3.

   


Wybierz formę szyldu odpowiednią dla Twojego lokalu

Liczba wezwań do usunięcia reklamy

0

Wszystkie nowe reklamy, umieszczane po 2 kwietnia 2018 r., muszą być zgodne z przepisami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Łączna kwota nałożonych kar pieniężnych

0

Kara pieniężna dla niezgodnej z przepisami reklamy o powierzchni 1m2 wynosi aż 112,80 zł PLN za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego